Yêu Thương Vô Hình

Tổng hợp đoản văn tâm sự cùng truyện ngắn.

Chú ý: Truyện dành cho ai có tinh thần thép! Chịu được cảnh ngược liên tiếp 

Nhận xét về Yêu Thương Vô Hình

Số ký tự: 0