Yêu Phải Tên Điên

Được rồi, tao bị gọi là bê đê...

Nhưng không có nghĩa là một đứa gay như mày được tiếp xúc với tao!

Bỏ cái tay ra, sao lại dám chiếm tiện nghi của bà!

Anh em đâu! Cứu tao...

Nhận xét về Yêu Phải Tên Điên

Số ký tự: 0