Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu
Cố Tiểu Thất xuyên vào sách, xuyên vào người có cùng khuôn mặt cùng tên cùng tuổi cùng có bệnh tim bẩm sinh giống mình. Xuyên thành em gái của nữ chính trong sách.

Người ta xuyên sách toàn xuyên vào nhân vật chính, dù không phải là nhân vật chính thì ít nhất cũng là một người “bình thường”. Còn cô xuyên không thì lại xuyên vào người có chung bệnh với mình.

Thế cô xuyên sách có ý nghĩa gì?

Trải nghiệm bệnh tật một lần nữa? Rồi sau đó vì bệnh tim mà chết?

Nhưng về sau, cô đã biết ý nghĩa của việc xuyên sách là gì.

Chính là vì để gặp anh - Lục Dịch Thần.

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0