Truyện Xuyên Nhanh Hay

Xuyên Nhanh: Phá Mệnh

Hệ Thống Truy Linh

Mang Theo Sếp “Chạy Chết” Khỏi Trái Đất

[Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Xuyên Nhanh: Người Chữa Trị Thế Giới

Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện

[Xuyên Nhanh] Chiếm Đoạt Trái Tim Thiếu Nữ

Thời Không Quán

Xuyên Nhanh: Đại Lão Chỉ Cần Tiền!

Vì Em Mà Đến, Đại Boss Của Riêng Ta

Nàng Lời Đường Mật

Ta Đi Bốn Phương Kết Bạn

Truyện Ngôn Tình Mới