Xuyên nhanh: Ta đi đây!
Nhóc đáng thương Anh Đào bị trói buộc bởi một hệ thống. Hệ thống này sinh ra để đáp ứng nhu cầu độc giả khi không hài lòng về một bộ truyện nào đó. Công việc của Anh Đào là xuyên tới bộ truyện sửa lại kịch bản, phụ thù cho nhân vật phụ. Nhưng mà công việc này thực sự rất vất vả vì vậy nhóc đáng thương cố gắng bỏ trốn.

-Tạm biệt hệ thống, nam chính và nữ chính. Anh Đào ta đi đây!- Anh Đào khoác ba lô quyết định bỏ vị diện đi bụi.

Hệ thống khinh bỉ cô, bình tĩnh trả lời: -Ký chủ cứ đi đi, đằng nào cũng phải về.

Nhận xét về Xuyên nhanh: Ta đi đây!

Số ký tự: 0