Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Đại Nhân Thật Không Dễ Chiều
Y là Vô Song, là người thống nhất tu chân giới, cũng là người mà ngay cả thiên đạo cũng phải khiếp sợ. Y phong hoa tuyệt đại là thế, trác tuyệt vô song là thế nhưng cuối cùng lại bị chính người y tin tưởng nhất phản bội, thậm chí còn cấu kết với ngoại địch để giết hại y. Được rồi, y lười chơi tiếp với bọn người này, các ngươi cứ đi chết hết là xong...

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Đại Nhân Thật Không Dễ Chiều

Số ký tự: 0