Chương 166: Ý trời có thể thay đổi

Xuyên Nhanh: Phá Mệnh Blooming 2202 từ 23:07 26/05/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 885 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 620

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

(!) Ý là phúc đức có thể chiến thắng số mệnh. Nửa câu sau quen thuộc hơn là "nhân định thắng thiên".
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Phá Mệnh

Số ký tự: 0