Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Này Có Độc
Nàng được trao cho nhiệm vụ xuyên qua các tiểu thế giới để tìm kím mảnh ghép linh hồn của một nhiệm vụ giả bị bất tích, đồng thời người kia cũng là nàng vị hôn phu

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Này Có Độc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ