Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Lãnh Cơ Uyển vốn là một người không tim không phổi, nàng xuyên qua từng thế giới để tìm lại bản thân.


Từng thế giới đi qua, nàng gặp được rất nhiều người, có người vô tình, người lãnh khốc hay người bá đạo không giảng lý lẽ.


Ở mỗi thế giới, nàng cũng sắm vai, khi là yêu nữ, khi là tướng quân.


Rốt cuộc ai mới là nàng?


Không có đấu đá tranh giành, nhiệm vụ duy nhất cũng chỉ có một.


Đó là hảo hảo sống tốt!

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0