Chương 211: Tù nhân tự kỷ muốn tuẫn tình cùng ta (26)

Tác phẩm đang dự thi #84

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Cảnh báo chương truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc
(*1) Ngọa tào: Đồng âm với cụm từ “Ta thao.” Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt thì đồng nghĩa với “Đm.” Vân vân...
(*2) Thảo nê mã: Đồng âm với từ mắng chửi “Thao nhĩ mụ.” Tiếng Việt là “Đmm.”
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nhân Vật Gốc Yểu Mệnh

Số ký tự: 0