Xuyên Nhanh: Cuồng Hỏa Nam Chủ

Văn án:

Cũng là xuyên không giống người khác, nhưng lại không hề có kịch bản hay nam nữ chính?

Đến hệ thống cũng chỉ là một hệ thống nghèo nàn chỉ có một vài chức năng?

Không hoàn thành nhiệm vụ? Không sao! Cứ tự do vui chơi, không có trừng phạt gì cả! Thế nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ lại được thưởng?

Được! Thoải mái như thế, Yến Ca vui vẻ chấp nhận.

Thế nhưng nhiệm vụ lại muốn buộc cô với người khác? Nằm mơ đi! Bị một thứ ràng buộc không khổ hay sao mà phải tự mình chui vào rọ?

"Yến Ca ta cả đời chỉ thích tự do!"

Hùng hồn tuyên bố là thế, cuối cùng lại tự mình trói mình bằng sợi xích vừa cứng vừa lạnh, không thể thoát ra.

"Tiểu Hỏa, nếu em thích tự do, thì em cứ thoái mái, anh sẽ chỉ đi theo em." Hắn cười cười.

Yến Ca: "..." Anh đi theo tôi thì tự do thế quái nào được?

"Tiểu Hỏa, mau lại đây! Cơ thể nàng như thế, phải ôm ta mới thoải mái." Hắn cười quyến rũ: "Nếu nàng cởi bỏ y phục thì sẽ càng thoải mái hơn."

Yến Ca: "..." Lưu manh!

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Cuồng Hỏa Nam Chủ

Số ký tự: 0