Chương 78: Ký ức của gió (4)

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 640 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 448

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Chủ Nhân Giá Đáo

Số ký tự: 0