Xuyên Không Về Quá Khứ

     Con người ở tương lai đang nằm giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Để giải quyết vấn đề này, Khoa được tin tưởng trở về quá khứ để sửa chữa sai lầm. Liệu thay đổi quá khứ có ảnh hưởng đến tương lai không? Các bạn cùng đón xem nhé.

   P/s: Ai từng đọc qua cuốn " Cuộc chu du vô định ở Athanor có thể sẽ biết Khoa đấy.Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0