Xuyên Không Làm Vua Thời Tiền Sử

Trong tương lai, nhân loại bị tiêu diệt. Diệp Hiểu Minh trước thời điểm trái đất bị tiêu diệt đã mang trí tuệ nhân tạo AI trở về quá khứ. Do dòng thời gian hỗn loại anh ta đã xuyên thẳng về thời nguyên thuỷ. Liệu Diệp Hiểu Minh có thể sinh tồn trong thời đại này hay không. Liệu anh ta sẽ chết đi hay trở thành bá chủ thời đại dựa vào trí thông minh nhân tạo này. Xin hãy đón xem.


Đây là một bộ tiểu thuyết được mình viết nên dựa vào cảm hứng về thời nguyên thuỷ. Tất cả dữ kiện và sự kiện trong truyện đều được mình viết ra nhằm mục đích thoả mãn niềm sáng tạo và phù hợp với cốt truyện mà mình đã định ra.

Bộ tiểu thuyết không mang tính tham khảo về lịch sử và cũng không liên quan đến dòng lịch sử loài người. Xin đừng mang ra so sánh.

Bộ tiểu thuyết không mang tính khích bác, bôi nhọ chính trị hoặc một tôn giáo hay một quốc gia nào nên mình mong độc giả không nên lợi dụng bộ truyện để khích bác bất kỳ một quốc gia hay tôn giáo, chính trị nào.

Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nhận xét về Xuyên Không Làm Vua Thời Tiền Sử

Số ký tự: 0