[Xuyên không] Khi Nữ Chủ Không Thuộc Về Nam Chủ!!

Sẽ thế nào khi một con hủ nữ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhỉ? Vâng, và câu chuyện này kể về một hủ nữ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cực kì cẩu huyết cô không những thay đổi cốt truyện mà ngay cả tình cảm của những nhân vật trong truyện cũng thay đổi luôn. Hủ nữ ấy sẽ làm thế nào đây? Và câu chuyện ấy sẽ theo hơi hướng như thế nào? Đọc sẽ rõ.

Nhận xét về [Xuyên không] Khi Nữ Chủ Không Thuộc Về Nam Chủ!!

Số ký tự: 0