Xuyên Không Đổi Mệnh
Năm đó, cô sống chết đòi lấy anh nhưng lại chẳng thể ngờ vì quyết định của mình đã hại cả gia đình. Để kết thúc tất cả cô đã chọn quyên sinh.Trời cao có mắt, cho cô sống lại một lần nữa, có điều là ở một thế giới khác. Vậy cô sẽ sống như thế nào đây? 

Nhận xét về Xuyên Không Đổi Mệnh

Số ký tự: 0