Xin Lỗi Em Không Dám Nữa

Tình yêu độc chiếm của một tổng giám đốc và cô vợ trúc mã nhỏ bé, luôn bị ràng buộc.

P/s: Nam chính tàn bạo, độc ác, chiếm hữu levelmax, nữ chính quá yếu đuối.

Nhận xét về Xin Lỗi Em Không Dám Nữa

Số ký tự: 0