Xanh

Một chiếc thuyền chở tình cảm đầy chông gai giữ Pup và Ula.

- Thể loại: Tình cảm, Đam Mỹ, Hiện đại, Ngôn tình.

- Lưu ý 1: Kết là HE nhưng cũng tàn tật hoặc bệnh gì đó. (Tác giả không hiền)

- Ngày đào hố: 27/8/2021.

- Ngày lấp: Chưa xác định (quyết không drop).

- Lịch ra chương mới: Phụ thuộc vào cuộc sống. Nhưng 1 lần sẽ 2 chương hoặc hơn.

_ Lưu ý 2: Có lẽ sẽ là thanh thủy văn, con dân không nên khóc.

Hy vọng mọi người ủng hộ, em là chiếu mới!

Nhận xét về Xanh

Số ký tự: 0