Chương 24: Điều tra - Phần bốn: Một bước để tiến gần hơn với sự thật luôn chỉ có một!

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

"Cũng có thể... dù đó là động cơ của ông ấy... nhưng anh tin ông Ishii sẽ không vì vậy mà ra tay sát hại một cô gái như Sumie-san..."

Động cơ của ông Ishii Toshihiro là gì?

Chú thích:

(1) Xem lại chương 11.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vụ Án Tại Nhà Hàng Pháp Và Cuộc Đối Đầu Với Tổ Chức Neolution

Số ký tự: 0