Chương 23: Tuyệt vọng

Vụ Án Kỳ Lạ The Geminist 1502 từ 20:13 25/01/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Chú thích:

(1) Odometer: Công cụ đo tổng quãng đường mà một phương tiện đã di chuyển từ khi được vận hành lần đầu tiên, là một phần trong bộ công tơ mét.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vụ Án Kỳ Lạ

Số ký tự: 0