Chương 15: Điều tra

Vụ Án Kỳ Lạ The Geminist 1616 từ 20:15 06/12/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Chú thích:

(1) Nitroglycerin (danh pháp IUPAC là propane-1,2,3-triyl trinitrate, công thức hoá học C3H5(NO3)3) là chất lỏng đặc, không màu, gây nổ mạnh, do đó được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ.
(2) ISP: Viết tắt của Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ Internet (ví dụ như VNPT, Viettel, FPT, ... ở Việt Nam).
(3) Cyber café: Một nơi cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng, thường có thu phí và được kinh doanh dưới hình thức quán cà phê. (Wikipedia tiếng Việt)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vụ Án Kỳ Lạ

Số ký tự: 0