[Vong Xuyên Bỉ Ngạn] Nhân Sinh Ái Tình

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm sao có chuyện quặn thắt đau lòng. Tam Sinh Thạch vô tình, vô cảm, nhưng vì vướng bận nhân gian khóc thét thành lời. 

- Ha... Yêu ư... đau lắm! Nó đau lắm!


Nhận xét về [Vong Xuyên Bỉ Ngạn] Nhân Sinh Ái Tình

Số ký tự: 0