Vong Thiên

Nguyêt Vong Vô Ưu làm trái lệnh trời, bất chấp tất cả đúng sai để bảo về người thương. Nhưng lại không có dũng khí để gặp người ấy. Nên cậu kéo đệ ruột của mình vào trong kế hoạch. Hai người họ dùng chung nột lớp da giả để có thể ở cạnh người kia. Rồi thì kế hoạch đã thành công, người đó nhận lớp da giả kia làm đồ đệ. Hai ngươi thay phiên nhau ở trong lớp da.

Nhưng dồi Vô Ưu lại bỏ mặc đen của mình trong lớp da ấy, còn mìn dùng bản tôn để gặp người thương. Hai người thường xuyên đi chơi với nhau bỏ mặc Vong Đàm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Người kia thích Vô Ưu nhưng không dám nói ra sợ cậu không có tình cảm với mình.


Nhận xét về Vong Thiên

Số ký tự: 0