Vợ Ta Muốn Giết Ta
Trần Lăng, một thanh niên Việt Nam xuyên không đến thế giới xa lạ, bắt gặp tình yêu của đời mình... nhưng nàng lại muốn giết hắn a.

Nhận xét về Vợ Ta Muốn Giết Ta

Số ký tự: 0