Vô Pháp Vô Thiên


 Bỗng một ngày ngươi giẫm phải đuôi con chó điên, bị nó cắn một phát thật đau, ngươi quay sang đạp cho nó một nhát, nó cũng chẳng chịu nhả răng ra. Du Minh chính là loại chó như vậy, chỉ cần có kẻ dám đạp y thì cho dù có liều mạng y cũng sẽ cắn chặt không buông.


 Nhưng nếu chó điên gặp phải chó điên thì sao? Chính bản thân Du Minh cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày y gặp được một kẻ còn điên hơn mình. 


 "Nếu đã không coi thiên đạo ra gì, vậy ngôi đế kia chi bằng cứ để ta ngồi lên đi!"

Nhận xét về Vô Pháp Vô Thiên

Số ký tự: 0