Vợ Ngốc! Đừng Hòng Chạy
Vì một tai nạn mà cô hoá ngốc, từ sau khi đó có một người khiến cô đã thay đổi, dựa dẫm vào người đó hơn. Nhưng gần đến ngày cưới thì hắn lại đào hôn, và cô ngốc như Mạch Ân lại không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô yêu hắn, hắn lại xem cô là kẻ thế thân. Thật đáng cười...
"Mạch Ân! Xin lỗi tôi chưa bao giờ yêu em. Từ đó đến bây giờ chưa một lần nào tôi yêu em cả."


"Mạch Ân! Hắn không yêu em thì anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em có được không."


"Yêu hận, thật không biết đến bao giờ mới chấm dứt."

Nhận xét về Vợ Ngốc! Đừng Hòng Chạy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ