[VKOOK/BTS] Vì em...
-Bản chất của tình yêu nằm ở sự vị tha hay sự ích kỉ?

-Nó nằm ở sự chân thành và chung thủy.

Nhận xét về [VKOOK/BTS] Vì em...

Số ký tự: 0