Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!

Tên truyện: "Nuôi hổ giữ nhà: Viên ngọc quý của thái tử bị phế!"

Thể loại: Đam mỹ, trước cung đấu sau điền văn, cường công cường thụ, 1x1, niên hạ, cưới trước yêu sau, thái tử bị phế công x tướng quân bị tước binh quyền thụ.

Couple Tĩnh Triệt x Doãn Thừa Ngân.

Nội dung: Hắn là tướng quân quanh năm chiến loạn ngoài sa trường, y là đương kim thái tử sẽ gánh vác trọng trách cả giang sơn, những tưởng sẽ không bao giờ phát sinh quan hệ. Nhưng mà kẻ nắm binh phù ngàn vạn luôn là mối họa diệt quốc, người kế thừa luôn bị ganh ghét hơn thua, hai người, trên một giường, một người bị phế đi thân phận thái tử, một kẻ bị đoạt đi binh quyền trong tay cứ vậy bị ban hôn ở cùng một chỗ. Người hận ta làm người bị phế đi thân phận cao quý, ta hận người làm ta bị tước đi uy quyền danh vọng. Lần đầu tiên ta gặp người, khi ấy ta chỉ mới mười bốn tuổi, người vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra. Lần thứ hai ta gặp người vậy mà đã qua đi mười tám năm, ta lại trở thành thê tử của người. Người không can tân, ta lại can tâm được sao, nếu hận, ta chỉ hận vương quyền thật sự quá đáng sợ, hại người, hại ta, hại chúng ta không còn gì.

Mười năm, ngươi nhìn ta từ một thái tử bị phế từng bước từng bước lấy lại giang sơn đại nghiệp, ngươi vì ta mở rộng bờ cõi, ta vì ngươi, muốn ngươi cả đời này luôn bình an.

Nhận xét về Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!

Số ký tự: 0