Vị Thám Tử Nhỏ Tuổi

Hê nô mọi người.

Đây sẽ là loạt truyện Thám tử lừng danh Conan nhưng đây là sáng tạo của riêng mình.

Nhận xét về Vị Thám Tử Nhỏ Tuổi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ