Vì Em Đến

- Anh lấy tư cách gì bước vào đời tôi? 

- Tôi đợi em lâu rồi. Chẳng lẽ không chút động tâm với tôi sao em?

- Không phải cái gì cũng đáp trả, nhất là tình cảm.

- Tôi cam tâm đợi em dần thu nạp tôi.

Dịu dàng đến đau lòng chỉ đợi cô đón nhận, chưa ai từng khao khát tình yêu của cô đến như vậy. Luôn đằng sau cô, chỉ cần cô ngoảnh lại, anh sẽ ngay lập tức không buông tay cô. Cô chỉ nguyện thề chân tình trong vòng tay ấy.

Nhận xét về Vì Em Đến

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ