Vệt Nắng

Ở đây có một mảnh tình được nắng thiêu rụi... mảnh tình của một chàng trai gửi gắm một người chẳng thể đáp lại cậu.

Nhận xét về Vệt Nắng

Số ký tự: 0