Vện

Một lần về lại căn nhà cũ, nơi mà Linh từng sinh sống và lớn lên. Những hình ảnh thân thuộc gợi cho Linh những kí ức về ngày còn bé, đặc biệt là Vện

Nhận xét về Vện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ