Về Với Lòng Đại Dương

Ở nơi đại dương sâu thẳm, nước trong như kính. Không một dấu vết của sự sống tồn tại. Nơi đó tĩnh lặng như đêm tối, nặng nề ngàn tấn. Thế mà vẫn có kẻ khao khát được sống mãi trong lòng đại dương vô tận ấy.

Nhận xét về Về Với Lòng Đại Dương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ