Vân Thanh Hải Án

Tác giả: Mặc Nhiễm

Thể loại: tình cảm, oneshot, cảm hứng giai thoại, truyện Việt, SE

Số chương: 10

"Biết nhau giữa độ trăng tròn

Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm

Ơi! Thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên

..."

Lấy cảm hứng từ giai thoại về Yết Kiêu và nàng Vân ở lộ Hải Đông (Quảng Ninh) trong giai đoạn kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần ba ở Đại Việt 1287.

"Vân thanh hải án" (mây trong, biển lặng) lấy chất liệu từ thành ngữ gốc Hán "Hà thanh hải án" (sông trong, biển lặng)

Tiêu đề mười chương là lời bài hát Duyên tình (Nhạc: Xuân Tiên - Lời: Y Vân)  nhưng có đảo thứ tự.

Lưu ý: Truyện viết phần lớn dựa trên giai thoại và hư cấu theo ý đồ của người viết. Vui lòng không đồng nhất truyện và chính sử. Rất mong mọi người có thể thông cảm, đóng góp ý kiến cho người viết, xin liên lạc qua page. Chân thành cảm ơn ạ!

Ngày bắt đầu viết: 9/2/2022.

Nhận xét về Vân Thanh Hải Án

Số ký tự: 0