Vạn Sự Nhân Sinh

Vạn Sự Nhân Sinh – Đời người trăm sắc thái, kẻ đến người đi, ai cũng có câu chuyện chứa đầy cảm xúc đau thương, hạnh phúc, viên mãn, cô độc… của chính mình.

Nơi lầu cao, giữa đêm khuya, tầng thứ tư, đèn sẽ sáng, có người sẽ ghi chép lại nhân sinh của các ngươi. Không quan tâm ngươi là nhân, yêu, linh, ma… chỉ cần câu chuyện xưa của ngươi hợp ý họ, ngươi sẽ có một nguyện vọng; lúc đó ngươi lựa chọn dùng nó như thế nào? Dùng cho bản thân? Thân nhân? Ái nhân? Hay chẳng cần đến nó.

Trên thế gian này, khó nhất là đưa ra lựa chọn, dễ nhất cũng là đưa ra lựa chọn; may mắn quyết định đúng nhân sinh rực rỡ, chọn sai liền vạn kiếp bất phục. Bọn họ thật sự thích ghi lại những câu chuyện chứa đầy cảm xúc kia, nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của các ngươi trong từng thời điểm của cuộc đời. 

A! Các ngươi xem có người đã lựa chọn xong rồi. Thật mong chờ chuyện xưa tiếp theo sẽ đem đến bất ngờ đâu.

Nhận xét về Vạn Sự Nhân Sinh

Số ký tự: 0