Văn Phòng Thám Tử Chuyên Nhận Ủy Thác Theo Chuẩn Mực Đạo Đức

Người ta bảo rằng, ở khu ngoại ô thành phố S có một văn phòng thám tử chuyên tiếp nhận những ủy thác và nhiệm vụ điều tra theo yêu cầu của khách hàng. Những khách hàng tìm đến đây chỉ cần trả một mức giá hợp lý là sẽ nhận được thành quả ủy thác vô cùng hài lòng. Nhưng mà, nếu khách hàng ủy thác việc xấu hay bản thân khách hàng là tội phạm ẩn (không bị người khác tố giác và phát hiện) thì dù có trả bao nhiêu họ cũng không nhận, hoặc thậm chí sẽ bị họ giao cho phía cảnh sát.

Người ngoài bảo họ kiêu ngạo, các tổ chức và các văn phòng khác trong thành phố cũng không ưa gì cách làm việc không nể nang ai của họ, nhưng thế thì làm sao? Họ giỏi, họ có sức mạnh, có kỹ năng vượt trội và không bao giờ thiếu khách hàng. Nếu một tuần có một, hai ủy thác là bình thường, thì trong hai ngày có tận bốn ủy thác sẽ đáng lo ngại. Và gần đây, số vụ ủy thác tăng mạnh như vậy, buộc họ đề xuất họp mặt các tổ chức khác để điều tra sự kỳ lạ này…

Nhận xét về Văn Phòng Thám Tử Chuyên Nhận Ủy Thác Theo Chuẩn Mực Đạo Đức

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ