Vạn Pháp Thần Đế

Vu Đình, thiếu niên vô tình bị cuốn vào thế giới ma pháp diễm lệ. Trên con đường trưởng thành chỉ cầu bảo hộ thân nhân, kết quả lại thành người kéo ra phong vân một cõi.

Nhận xét về Vạn Pháp Thần Đế

Số ký tự: 0