Vạn Kiếp Tương Tư

Một người bình thường trải qua biến cố vô tình có đôi mắt âm dương, toàn bộ thế giới quan theo chủ nghĩa duy vật biện chứng liền sụp đổ.

Hứa Di Quân sợ hãi: "Quan gia đại nhân đừng bắt hồn tôi mà."

"Em không nhớ cũng không sao, dù em trong hình dáng nào tôi cũng sẽ tìm ra em, bảo vệ em."

Hứa Di Quân không biết biểu tình thế nào, đặt bừa cho hắn cái tên của con chó trước đây từng nuôi: "Gọi anh là Cố Vĩ Thành đi"

Người qua đường: Tên con chó cũng hơi bị nghệ thuật quá rồi đó anh Hứa!

Nhận xét về Vạn Kiếp Tương Tư

Số ký tự: 0