Tuyết Đầu Mùa Những Ngày Lập Thu

Tình tan, tang tính vẳng trống canh

Ai nỡ phụ ai, phụ cho đành

Nàng vận áo tang nơi hòm tối

Ta nâng kiệu cưới dưới trăng thanh.


Tình tan, tang tính vẳng trống canh

Thân ta chia nửa, hồn tan tành

Một xác mà sao hai kẻ chết

Nỡ đành như thế ư cao xanh.


Tình tan, tang tính vẳng trống canh

Mạng trả mẹ cha, trả đã thành

Lại đợi trăm năm về cát bụi 

Hẹn người duyên thắm nợ còn xanh.


Lưu ý: truyện này hoàn toàn hư cấu, mong độc giả không so sánh với thực tế. Xin cảm ơn bạn Lão Vũ đã tặng thơ văn án cho tác giả. Vui lòng không tự ý mang thơ đi. 

Nhận xét về Tuyết Đầu Mùa Những Ngày Lập Thu

Số ký tự: 0