Tuyết Băng Công Chúa!

Trương Nhật Tuyết cùng Trương Nguyệt Băng vốn là cặp song sinh của Hoàng Đế Nam Quốc cùng 1 nữ tử bên ngoài Hoàng Cung, đến năm 16 tuổi được nhận về nhập Cung với thân phận Công Chúa. Được nhận đãi ngộ mà từ trước tới nay chưa từng có vị Công Chúa nào có được.


Trương Nhật Tuyết ôn nhu hiểu chuyện, Trương Nguyệt Băng năng động nghịch ngợm. 1 tỷ tỷ hết mực yêu thương muội muội, 1 muội muội hết mực bảo vệ tỷ tỷ cùng nương tựa nơi thâm Cung hiểm ác.

Nhận xét về Tuyết Băng Công Chúa!

Số ký tự: 0