Tuyển Tập Oneshots Tokyo Revengers

Tuyển tập truyện ngắn một chương (Oneshot) đa thể loại về manga-anime Tokyo Revengers (Wakui Ken).

Tất cả truyện ngắn đều được viết và đăng tải bởi Dĩ Lạc. Đề nghị không mang bất kỳ ý tưởng nào đi nếu không có sự cho phép của tác giả.

Nhận xét về Tuyển Tập Oneshots Tokyo Revengers

Số ký tự: 0