Từng Thuộc Về Nhau

Có lẽ anh và em không nên kết hôn với nhau. Em là một con người bị ái tình làm cho ngu muội, luôn cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình. Để đến cuối cùng, những gì còn lại chỉ là hai bàn tay trắng và nỗi xót xa.

Tình yêu, tình thân, hôn nhân, hạnh phúc... tất cả đều không thuộc về chúng ta. Bởi vì ngay từ đầu, đã không tồn tại thứ gọi là "chúng ta".

Tình yêu em dành cho anh như đốm lửa lay lắt trong gió bão, sớm muộn cũng sẽ lụi tàn.

Nhận xét về Từng Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0