[Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri Kỉ

Chu Tử Thư bởi vì muốn gặp lại Ôn Khách Hành cho nên mỗi kiếp tái sinh đều từ chối uống canh Mạnh Bà. Hắn cứ thế vượt qua ngàn năm, luân hồi sống chết, liệu bản thân cuối cùng có thể có tìm được tri kỉ?

Nhận xét về [Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri Kỉ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ