Tử Yên Còn Buồn Không?

Đã không có phận, cớ sao ta lại gặp nhau. Đã không có duyên, hà tất phải đau lòng.


Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn vì đã đọc.

Lưu ý:

Sự kiện diễn ra và nhân vật trong truyện đều là hư cấu.

Nhận xét về Tử Yên Còn Buồn Không?

Số ký tự: 0