Từ Trạch Nam Thành Cao Thủ Giang Hồ

Đọc xong chương mới của "Lam Phong hành tẩu giang hồ", Kỷ Vô Ngôn tức muốn lật bàn. Chưa xong, khu nhà hắn ở đột nhiên có động đất, mọi thứ xung quanh xoay chuyển... Kỷ Vô Ngôn bất hạnh phát hiện khi mình tỉnh thì đã xuyên đến tận nơi nào rồi.

Tình tiết thật phi lý đưa hắn vào thế giới của "Lam Phong hành tẩu giang hồ" và bé Hệ thống tặng nguyên một câu "Chúc mừng bạn đã xuyên qua, mong bạn vạn sự bình an!"

Bình an đâu không thấy nhưng hắn thấy quyển truyện này có vẻ sai sai. Thiên càn là gì? Địa khôn lại là cái quỷ gì nữa? Vì sao trông nam chính có vẻ nguy hiểm thế nào ấy? 

“Ê, ê nam chính, sao ngươi lại cởi áo ta?”

Nhận xét về Từ Trạch Nam Thành Cao Thủ Giang Hồ

Số ký tự: 0