Tu Tiên Đá Thần

Vào thời khai sơ vạn vật hữu linh, chúng có ý thức cảm nhận được sự buồn tẻ khi nằm yên một chỗ ngước nhìn bầu trời. Bằng sự nỗ lực cố gắng chúng thoát khỏi viễn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên hóa thành sinh linh vượt qua Tiên cảnh đánh thắng Thiên Đạo đạt được danh hiệu Thần.


Thần là vô thiên được người đời tín ngưỡng, mang tới một nhận thức mới, có năng lực vượt khỏi sức tưởng tượng và nằm ngoài suy nghĩ cuộc sống phàm trần.


Đại Lục Vĩ Thần ngàn năm sau, vùng đất Nhân tộc nơi nhiều người mong ước trở thành Tiên truy cầu sự ban phúc từ Thần.


Câu chuyện bắt đầu từ một thung lũng nhỏ phía tây nam, mời các đọc giả trải nghiệm. 

Nhận xét về Tu Tiên Đá Thần

Số ký tự: 0