Tứ sư huynh, tam sư huynh lại chạy mất rồi!
Quân Dạ Vu,bác sĩ đã khoa, thanh niên chuẩn 3 tốt ở thế kỉ 21 xuyên qua dị thế thành một đứa trẻ 7 tuổi, được phong chủ Bách Dược phong thuộc Vân Khuyết Tông nhận làm tam đệ tử. Hắn ở Bách Dược phong ngày ngày đóng cửa tu luyện, lại dựa vào vận khí may mắn của bản thân mà tu luyện thành tuyệt đại thiên tài, 9 tuổi đạt tới Trúc Cơ, 16 tuổi đạt tới Kim Đan. Trong một lần tuyển sinh, sư tôn hắn là Yểm Thiên Quân - Dạ Lam Mặc Vũ nhận thêm một tứ đệ tử tên Mặc Khuyết hơn hắn hai tuổi. Từ đó, câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng mà không thiếu sự ngọt ngào bắt đầu

Nhận xét về Tứ sư huynh, tam sư huynh lại chạy mất rồi!

Số ký tự: 0