Từ Đây Đếm Tới Hàng Triệu Năm

Ánh trăng nơi thành thị cũng thật sáng,... 

nhưng không sáng bằng trăng đêm tôi có anh bên cạnh.

     Người trước mặt thật đẹp,...

 nhưng triệu năm qua rồi, liệu có còn là anh? 

Nhận xét về Từ Đây Đếm Tới Hàng Triệu Năm

Số ký tự: 0