Truyện Tình Hồ Ly Cuối Cùng
Truyện Truyện Tình Hồ Ly Cuối Cùng đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đường Hướng không muốn ngồi trên ngai vàng nữa rồi, mỗi ngày đều thầm than tại sao đám người kia lên kế hoạch tạo phản chậm như vậy. Hắn cảm thấy mình nên ở phía sau phối hợp tạo điều kiện cho đám người kia tạo phản nhanh một chút để hắn sớm được siêu thoát.

Ai ngờ phản quân thì chưa thấy đâu lại gặp phải một tên thị vệ mới tới, mỗi ngày đều trốn ở phía xa nhìn hắn chằm chằm. Hứng thú lâu rồi không xuất hiện của Đường Hướng cũng bị tên thị vệ ngu ngốc nào đó lôi lên rồi.

Siêu thoát gì chứ! Trẫm không chết nữa! Tiểu hồ ly ở nhà còn đợi trẫm bảo vệ đây!

Nhận xét về Truyện Tình Hồ Ly Cuối Cùng

Số ký tự: 0