Truyện Ngắn: Vụ Án Trong Chuyến Đi Dã Ngoại
Một ngày đẹp trời, Conan, Ran và Sonoko cùng đi dã ngoại. Rủi thay, họ đã bị lạc trong rừng... nhưng trong cái rủi vẫn còn chút cái may. Lúc ba người đang bối rối thì có một căn nhà sâu trong rừng và họ đã xin vào tá túc qua đêm, và vụ án cũng bắt đầu từ đây...

Nhận xét về Truyện Ngắn: Vụ Án Trong Chuyến Đi Dã Ngoại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ